කිරිවල්ලාපිටියේ නගරාන්තර අනතුර

රඹුක්කන පහු කරල කෝච්චියේ නුවර පැත්තට ගිය හැම වෙලාවකම වගේ පෙරලුණු නුවර ඉන්ටසිටියේ පෙට්ටි ටික තිබුන තැනට ඇස් හැරවුනේ ඉබේටම

Read more

දිය ඇල්ලක් අහිමි කරවූ 5A

කොළඹ කොටුව – බදුල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ බිම්ගෙවල් අංකනය කිරීම අනුව අවසාන‍ බිම්ගෙයට හිමිවෙලා තියෙන අංකය 43 වුවත් මෙම මාර්ග කොටසේ

Read more

බණ්ඩාරවෙල ගිමන් හරින 535

G2 කාණ්ඩයට අයිති වෙන මේ 535 ලංකාවට එන්නේ 1951 අවුරුද්දේ අට දෙනෙකුගේ කණ්ඩායමක සාමාජිකයෙක් විදියටයි. දුම්රිය අංගන වල ෂන්ටින් වැඩ

Read more
error: Content is protected !!