දුම්රිය ස්ථාන ලැයිස්තුව

දුම්රිය ස්ථාන ලැයිස්තුව

දුම්රිය ස්ථානය කේතය දුරකතන අංකය ආරම්භය
දෙමටගොඩ DAG
කැලණිය KLA 0112911426
වනවාසල WSL 1980
හුනුපිටිය HUN 0112932271
එඬේරමුල්ල EDM
හොරපේ HRP
රාගම හන්දිය RGM 0112959271 1864
වල්පොල WPA 1968
බටුවත්ත BTU 1968
බුළුගහගොඩ BGH 1968
ගනේමුල්ල GAN 0332260271 1867
යාගොඩ YGD
ගම්පහ GPH 0332222271 1864
දාරළුව DRL
බෙම්මුල්ල BEM
මගලේගොඩ MGG
හීන්දෙනිය පට්ටිගොඩ HDP 1970
වේයන්ගොඩ VGD 0332287271 1864
වඳුරව WRW
කීනවල KEN 1990
පල්ලෙවෙල PLL 0332270271
ගනේගොඩ GND
විජය රජදහන WRD
මීරිගම MIR 0332273271 1867
විල්වත්ත WWT
බෝතලේ BTL 1980
අඹේපුස්ස APS 0333961177 1864
යත්තල්ගොඩ YTG
බුජ්ජොමුව BJM 1991
අලව්ව ALW 0372278171 1866
වලකුඹුර WKA 1990
පොල්ගහවෙල හන්දිය PLG 0372243271 1866.11.01
පනලිය PNL 1991
තිස්මල්පොල TSM 1989
යටගම YGM
රඹුක්කන RBK 0352265271
කඩිගමුව KMA 0813753261
යටිවල්දෙණිය
ගංගොඩ GDA
ඉහල කෝට්ටේ IKT 0813753291 1867
මාකෙහෙල්වල
බලන BNA 0812055371 1867
කඩුගන්නාව KGW 0812571271 1867.03.20
පිළිමතලාව PLT
පේරාදෙණිය හංදිය PDA 0812388271 1867
කොස්හින්න KHA
ගෙලිඔය GEY 1999
පොල්ගහ අංග
වැලිගල්ල
ගංගාතිලක
කහටපිටිය
ගම්පොල GPL 0812352271 1879
වල්ලහගොඩ
තැඹිලිගල TBL
වරකාපිටිය
උලපනේ ULP 0812352671 1874
පල්ලේගම
වරකාව
නාවලපිටිය NVP 0542222271 1874.12.21
සලෙම් SLP
හයින්ඩ්ෆෝඩ් HYP
ඉඟුරු ඔය INO 0543546397 1874
හඟරන්ඔය
පෙන්රෝස් PRP
ගල්බොඩ GBD
දෙකිඳ
වේවැල්තලාව
වටවල WLA 0512237271 1883
ඉහල වටවල IWL 1884
රොසැල්ල RZL 0512237270
හැටන් HTN 0512222271 1884.06.04
ගල්කන්ද වත්ත
කොටගල KGA 0512244271
ඩෙරික්ලෙයා
සාන්ත ක්ලෙයාර් SCP
තලවාකැලේ TKL 0522258271
වටගොඩ WTG 0512236071
ග්‍රේට් වෙස්ටර්න් GWN
රදැල්ල RDL 1990
නානුඔය NOA 0522222873 1885.05.20
පැරකුම්පුර PKP 1990
අඹේවෙල ABL 0522222114 1893
පට්ටිපොල PPL 0513504745 1893
ඔහිය OHA 0513504744 1893
ඉදල්ගස්හින්න IGH 0573587820
ග්ලෙනෝර් GNP
හපුතලේ HPT 0572268071 1893.06.19
දියතලාව DLA 0572229461
බණ්ඩාරවෙල BDA 0572222271 1893
කිනිගම KNM 1999
හීල්ඔය HLO 1999
කිතල් ඇල්ල KEL
ඇල්ල ELL 0572228571 1918
දෙමෝදර DDR 0552294171 1923.02.05
උඩුවර UDW 1999
හාලිඇල HEA 0552294271 1924
බදුල්ල BAD 0552222271 1924.04.05

දුම්රිය ස්ථානයකේතයදුරකතන අංකයආරම්භය
සරසවි උයනSAU 0812388282
රජවත්ත
ගැටඹේ
රැන්ඩල්ස් හිල්
සුදුහුම්පොල
මහනුවරKDT 0812222271
1867
අස්ගිරිය
මහයියාවMYA
කටුගස්තොට පාර
මාවිල්මඩ
කටුගස්තොට KTG 0812499271
පල්ලෙතලවින්න
උඩතලවින්නUDL
මීගම්මන
යටිරාවණ
වත්තේගමWGA0812476271
යටවර
පතන්පහPTP
මාරුකොන
උඩත්තාවලUWL
උකුවෙලUKL 066-2244527
තවලන්කොය
ඇල්වල
කොහොඹිලිවල
මාතලේMTL 0662222271 1880.10.14
දුම්රිය ස්ථානයකේතයදුරකතන අංකයආරම්භය
පේරලන්දPRL
කඳානKAN
කපුවත්තKAW
ජාඇලJLA 01122364091926
තුඩැල්ලTUD
කුඩහකපොලKUD
අලවතුපිටියAWP
සීදුවSED0112253571
ලියනගේමුල්ලLGM
ආයෝජන ප්‍රවර්ධන කලාපයIPZ
කටුනායකKTK 01122543531926
කුරණKUR0313616712
මීගමුවNGB03122222711909.12.01
කට්ටුව KAT
කොච්චිකඩේ KCH0312277271
වයික්කාලWKL
බෝලවත්තBLT
බොරලැස්සBSA
ලුණුවිලLWL0312255271
තුම්මෝදරTDR
නාත්තන්ඩියNAT0322254271
වළහාපිටියWHP
කුඩාවැවKWW0323290525
නෙළුම්පොකුණNPK
මාදම්පේMDP0323247671
කාක්කපල්ලියKYA
සවරානSWR
හලාවතCHL03222222711926
මානුවන්ගමMNG
බංගදෙණියBGY0322259570
ආරච්චිකට්ටුවAKT
ආනවිලුන්දාව AVT
බත්තුළුඔයBOA
පුලිච්චකුලමPCK
මුන්දලමMNL0323290526
මංගලඑළියMGE
මදුරන්කුලියMKI
එරුක්කලම්පිඩ්ඩි – නාගවිල්ලුEPN
පාලාවිPVI0322269371
තිල්අඩියTDY
පුත්තලමPTM03222652711926
නූර්නගර්NOR0323292582
දුම්රිය ස්ථානයකේතයදුරකතන අංකයආරම්භය
ගිරාඹේGRB
තලවත්තේගෙදරTWG
පොතුහැරPTA0373989038
නයිලියNLY
කුරුණෑගලKRN0372222271
මුත්තෙට්ටුගලMTG
මරළුවාව
මැද්දේගම
තුරුලියගම
හදිරවලාන
වැල්ලවWEL0373989037
පහල වරද්දන
පෝරපොල
පෝරපොල හන්දිය
පින්නගොල්ල
දෑවැද්ද
නෙළුම්පත්ගම
ගනේවත්තGNW0373989035
තඹගල්ල
උඳුගොඩගම
උයන්ගල්ල
හිරියාලHRL
වේරගල
මිරිහම්පිටිගම
නාගොල්ලාගමNAG0373989036
කුරහන්හේනේගම
තිඹිරියාගෙදරTIM
වලස්වැව
මහව හන්දියMHO0372275271
රන්දෙණිගමRGA
අඹන්පොලABN0253891292
ගල්ගමුවGLM0372253071
සෙනරත්ගමSGM0253891294
තඹුත්තේගමTBM0253891293
තලාවTLA0252276781
ශ්‍රාවස්තිපුරSRP0253853761
අනුරාධපුර නව නගරයAPT
අනුරාධපුරයANP0252222271
මිහින්තලේ හන්දියMHJ0252266616
සාලියපුරSAL
පරසන්ගහවැවPHW0253891295
මැදගමMEM
මැදවච්චියMWH0252245671
පූනෑව PON
ඊරට්පෙරියකුලමEKM
වව්නියාවVNA0242222271
තාණ්ඩිකුලමTDK
ඕමන්තOMT0253777505
පුලියංකුලමPKM0253244651
මාන්කුලමMKM0253244652
මුරකණ්ඩියMRK0253244558
අරිවියල් නගර්AVN
කිලිනොච්චියKOC0253244653
පරන්තන්PRN0253245523
අලිමංකඩEPS0253245524
පලෙයිPAL0253245525
එළුදුමට්ටුවEML
මිරුසුවිල්MSL
කොඩිකාමම්KKM0253246066
මීසාලේMES
සංකත්තානේSAK
චාවාකච්චේරියCCH 0253246067
තචන්තෝ්ප්පුවTPH
නාවක්කුලියNVK0253246068
පුන්කන්කුලමPNK
යාපනය මහලේකම් කාර්යාල නැවතුම
යාපනයJFN0212222271
කොකුවිල්KKV
කෝණ්ඩාවිල්KDV0243201652
ඉණුවිල්INL
චුන්නාකම්CKM0212244271
මල්ලාකම්MAL
තෙලිප්පලේTPL
මාවිත්තපුරම්MVT
කන්කසන්තුරේKKS0253246526
දුම්රිය ස්ථානයකේතයදුරකතන අංකයආරම්භය
නෙරියකුලමNYK
සෙට්ටිකුලමCDK0253244362
මඩු පාරMRD 0253244361
මුරුන්කන්MUK0233232236
මාතෝට්ටම්MTM
තිරුකිතේෂ්වරම්TVM
මන්නාරම MAN0233232233
තොඩ්ඩවේලිTDV
පේසාලේPES0233232234
තලේමන්නාරමTLM0233232237
තලේමන්නාරම්තොටTMP0233232238
දුම්රිය ස්ථානයකේතයදුරකතන අංකයආරම්භය
යාපහුවYPW
කෝන්වැවKON0253853766
රනමුක්ගමRMA
මොරගොල්ලාගමMLG0253853762
සියඹලන්ගමුවSYA
නෑගමNGM
අවුකනAWK
කලාවැවKLW0253853763
ඉහලගමIHA
කැකිරාවKRA0252264271
හොරිවිලHLA
පලුගස්වැවPUW0253853768
හබරණHBN
හතරැස්කොටුවHKT
ගල්ඔය හංදියGOA0273279375
මින්නේරියMIY
හිඟුරක්ගොඩHRG0272246271
හත් අමුණHAU
ජයන්තිපුරJAP
ලක්ෂ උයනLYA
පැරකුම් උයනPKU
පොළොන්නරුවPLN 0272222271
ගල්ලෑල්ලGAL
මනම්පිටියMPT 0272051006
සෙවණපිටියSVP
වැලිකන්දWKD 0253853764
අසේලපුර
රිදීතැන්න
පූනානිPNI 0253898447
කඩදාසි නගරයKDN
වාලච්චේනVCH 0652257718
කල්කුඩාKKH
දේවපුරම්DPM
වන්දාරමුල්ලVML
එරාවුර්EVR 0652240514
මඩකලපුවBCO 0652224471
දුම්රිය ස්ථානයකේතයදුරකතන අංකයආරම්භය
අග්බෝපුරAPR
කන්තලේKNI 0262234271
ගන්තලාවGTL
මොල්ලිපොතානMLP
තඹලගමුවTAN 0253853765
චීන වරායCBY 0253858765
ත්‍රිකුණාමලයTCO 0262222271
දුම්රිය ස්ථානයකේතයදුරකතන අංකයආරම්භය
මහලේකම් කාර්යයාල නැවතුමSCR
කොම්පඤ්ඤවීදියKPN0112422624
කොල්ලුපිටියKLP0112573229
බම්බලපිටියBPT0112584503
වැල්ලවත්තWTE0112585875
දෙහිවලDWL0112713271
ගල්කිස්සMLV0112712271
රත්මලානRML0112635271
අඟුලානAGL0112605256
ලුනාවLNA
මොරටුවMRT0112645267
කොරලවැල්ලKOR
එගොඩඋයනEYA0112657336
පානදුරPND0382232271
පිංවත්තPIN
වාද්දුවWDA0382232571
දුම්රිය නැවතුම්පොල නො.001TRH
උතුරු කළුතරKTN0342232272
දකුණු කළුතරKTS0342222271
කටුකුරුන්දKKD
උතුරු පයියාගලPGN
දකුණු පයියාගලPGS0342233760
මග්ගොනMGN
බේරුවලBRL0342276371
හෙට්ටිමුල්ලHMT
අලුත්ගමALT0342275282
බෙන්තොටBNT0342275271
ඉඳුරුවIDA0342275500
මහ ඉඳුරුවMWA
කොස්ගොඩKDA0912264071
පියගමPYA
අහුන්ගල්ලAUH
පාතගම්ගොඩPGD
බලපිටියBPA 0912258446
ආඳාදොලAND
කන්දේගොඩKGD
අම්බලන්ගොඩABA0912258271
මාදම්පාගමMPA
අකුරලAKU
කහවKWE0912258371
තෙල්වත්තTWT
සීනිගමSMA
හික්කඩුවHKD0912277271
තිරනගමTNA
කුමාරකන්දKMK
දොඩන්දූවDNA0912264279
රත්ගමRTG
බූස්සBSH
ගිංතොටGNT0912234272
පියදිගමPGM
රිච්මන්ඩ් හිල්RCH
ගාල්ලGLE0912234945
කටුගොඩKUG
උනවටුනUNW
තල්පේTLP
හබරාදූවHBD
කොග්ගලKOG
කතලුවKTL
අහංගමANM0912283271
මිදිගමMED
කුඹල්ගමKMB
වැලිගමWLM0412250271
පොල්වතුමෝදරPLR
මිරිස්සMIS
කඹුරුගමුවKMG0412222671
වල්ගමWLG
මාතරMTR0412222271
පිලදූවPLD0413134330
වෙහෙරහේනWEH 0413134331 2019.04.08
කැකණදුරKEK 0413134333 2019.04.08
බඹරැන්දBAM 0413134334 2019.04.08
වැවුරුකන්නලWEW0413134332 2019.04.08
බෙලිඅත්තBEL04731281882019.04.08
දුම්රිය ස්ථානයකේතයදුරකතන අංකයආරම්භය
බේස්ලයින් පාරBSL 0113071057
කෝ්ට්ටේ පාරCRD
නාරාහේන්පිටNHP 0112582270
කිරිල්ලපොනේKPE
නුගේගොඩNUG 0112852626
පැඟිරිවත්තPRW
උඩහමුල්ලUHM
නාවින්නNWN
මහරගමMAG 0112843100
පන්නිපිටියPAN
කොට්ටාවKOT0112843494
මාකුඹුරMKB
හෝමාගම රෝහලHHR
හෝමාගමHMA0112855290
පනාගොඩPNG
ගොඩගමGGA
මීගොඩMGD0113154561
වටරැකWAP
ලියන්වල
පාදුක්කPDK 0112859026
අරුක්වත්තARW
අංගම්පිටියAPI
උග්ගල්ලUGL
පින්නවලPNW
ගම්මානGMN
මොරකැලේMKP
වගWAG 036-2255271
කඩුගොඩKDG
අරපන්ගම
කොස්ගමKSG0113154562
අළුත් අම්බලම
මිරිස්වත්ත
හිඟුරල
පුවක්පිටියPWP
පුවක්පිටිය නගරය
කිරිවන්දල
අවිස්සාවේල්ලAVS0362222271
දුම්රිය ස්ථානය කේතය දුරකතන අංකය ආරම්භය
කොළඹ කොටුව FOT 0112434215 1917
මරදාන MDA 0112695722 1908
දුම්රිය ස්ථානය කේතය දුරකතන අංකය ආරම්භය
සමගිපුර
අශෝකපුර
මිහින්තලේ MHN
දුම්රිය ස්ථානය කේතය දුරකතන අංකය ආරම්භය
කොළොන්නාව KLN
දුම්රිය ස්ථානය කේතය දුරකතන අංකය ආරම්භය
බණ්ඩාරණායක ගුවන්තොටුපල CAK
මෙහි අඩුපාඩු , දෝෂ සහගත විස්තර , වෙනස්විය යුතු තැන් තිබෙන බව ඔබට හැඟේ නම් පහත form එක පුරවා අපට එවන්න. 

error: Content is protected !!