කැලණිවැලි මාර්ගයේ දුම්රිය ස්ථානකොළඹ කොටුවFOT01124342151917
මරදානMDA01126957221908

නිවැරදිම මාර්ග අංකනයට අනුව කොළඹ කොටුව සහ මරදාන කියන දුම්රිය ස්ථාන දෙක අපි දන්න ප්‍රධාන, මුහුදුබඩ, කැලණිවැලි කියන මේ කිසිම මාර්ගයකට අයිති වෙන්නේ නෑ. දුම්රිය ස්ථාන වල නාම පුවරුවේ මාර්ග අංක සඳහන් වෙන තැන ගැන අවධානය යොමු කලොත් ඒක හොඳින් තේරුම් ගන්න වගේම තහවුරු කරගන්න පුලුවන්.

ඒ විදියට ගත්තම කැලණිවැලි මාර්ගයට අයිති වෙන්නේ බේස්ලයින් පාර ඉඳලා අවිස්සාවේල්ල දක්වා දුම්රිය ස්ථාන. මේ කොටසට අයිති මාර්ග අංකය වෙන්නේ අංක 9.

පහත වගුවේ Italic ආකාරයේ අකුරින් දක්වා ඇත්තේ දුම්රිය නැවතුම්පොළවල්ය.

දුම්රිය ස්ථානයකේතයදුරකතන අංකයආරම්භය
බේස්ලයින් පාරBSL 0113071057
කෝ්ට්ටේ පාරCRD
නාරාහේන්පිටNHP 0112582270
කිරිල්ලපොනේKPE
නුගේගොඩNUG 0112852626
පැඟිරිවත්තPRW
උඩහමුල්ලUHM
නාවින්නNWN
මහරගමMAG 0112843100
පන්නිපිටියPAN
කොට්ටාවKOT0112843494
මාකුඹුරMKB
හෝමාගම රෝහලHHR
හෝමාගමHMA0112855290
පනාගොඩPNG
ගොඩගමGGA
මීගොඩMGD0113154561
වටරැකWAP
ලියන්වල
පාදුක්කPDK 0112859026
අරුක්වත්තARW
අංගම්පිටියAPI
උග්ගල්ලUGL
පින්නවලPNW
ගම්මානGMN
මොරකැලේMKP
වගWAG 036-2255271
කඩුගොඩKDG
අරපන්ගම
කොස්ගමKSG0113154562
අළුත් අම්බලම
මිරිස්වත්ත
හිඟුරල
පුවක්පිටියPWP
පුවක්පිටිය නගරය
කිරිවන්දල
අවිස්සාවේල්ලAVS0362222271

අපි මෙතන දාලා තියන විස්තරය සම්පූර්ණ වෙලා නෑ. ඒ වගේම මේ තියෙන ඒවයෙත් අඩුපාඩු තියෙන්න පුලුවන්. ඉතින් අඩුපාඩු තියනවා නම් ඒවත් හදාගෙන මේ විස්තරය සම්පූර්ණ කරගන්න පුලුවන් මොනව හරි ඔයා දන්න විස්තරයක් තියෙනවා නම් මේ ෆෝම් එක ෆිල් කරල අපිට එවන්න. එතකොට අපිට පුලුවන් මේක සම්පූර්ණ කරගන්න.error: Content is protected !!