මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ස්ථාන

කොළඹ කොටුවFOT01124342151917
මරදානMDA01126957221908

නිවැරදිම මාර්ග අංකනයට අනුව කොළඹ කොටුව සහ මරදාන කියන දුම්රිය ස්ථාන දෙක අපි දන්න ප්‍රධාන, මුහුදුබඩ, කැලණිවැලි කියන මේ කිසිම මාර්ගයකට අයිති වෙන්නේ නෑ. දුම්රිය ස්ථාන වල නාම පුවරුවේ මාර්ග අංක සඳහන් වෙන තැන ගැන අවධානය යොමු කලොත් ඒක හොඳින් තේරුම් ගන්න වගේම තහවුරු කරගන්න පුලුවන්.

ඒ විදියට ගත්තම මුහුදුබඩ මාර්ගයට අයිති වෙන්නේ මහලේකම් කාර්යයාල නැවතුම ඉඳලා බෙලිඅත්ත දක්වා දුම්රිය ස්ථාන. මේ කොටසට අයිති මාර්ග අංකය වෙන්නේ අංක 8.

පහත වගුවේ Italic ආකාරයේ අකුරින් දක්වා ඇත්තේ දුම්රිය නැවතුම්පොළවල්ය.

දුම්රිය ස්ථානයකේතයදුරකතන අංකයආරම්භය
මහලේකම් කාර්යයාල නැවතුමSCR
කොම්පඤ්ඤවීදියKPN0112422624
කොල්ලුපිටියKLP0112573229
බම්බලපිටියBPT0112584503
වැල්ලවත්තWTE0112585875
දෙහිවලDWL0112713271
ගල්කිස්සMLV0112712271
රත්මලානRML0112635271
අඟුලානAGL0112605256
ලුනාවLNA
මොරටුවMRT0112645267
කොරලවැල්ලKOR
එගොඩඋයනEYA0112657336
පානදුරPND0382232271
පිංවත්තPIN
වාද්දුවWDA0382232571
දුම්රිය නැවතුම්පොල නො.001TRH
උතුරු කළුතරKTN0342232272
දකුණු කළුතරKTS0342222271
කටුකුරුන්දKKD
උතුරු පයියාගලPGN
දකුණු පයියාගලPGS0342233760
මග්ගොනMGN
බේරුවලBRL0342276371
හෙට්ටිමුල්ලHMT
අලුත්ගමALT0342275282
බෙන්තොටBNT0342275271
ඉඳුරුවIDA0342275500
මහ ඉඳුරුවMWA
කොස්ගොඩKDA0912264071
පියගමPYA
අහුන්ගල්ලAUH
පාතගම්ගොඩPGD
බලපිටියBPA 0912258446
ආඳාදොලAND
කන්දේගොඩKGD
අම්බලන්ගොඩABA0912258271
මාදම්පාගමMPA
අකුරලAKU
කහවKWE0912258371
තෙල්වත්තTWT
සීනිගමSMA
හික්කඩුවHKD0912277271
තිරනගමTNA
කුමාරකන්දKMK
දොඩන්දූවDNA0912264279
රත්ගමRTG
බූස්සBSH
ගිංතොටGNT0912234272
පියදිගමPGM
රිච්මන්ඩ් හිල්RCH
ගාල්ලGLE0912234945
කටුගොඩKUG
උනවටුනUNW
තල්පේTLP
හබරාදූවHBD
කොග්ගලKOG
කතලුවKTL
අහංගමANM0912283271
මිදිගමMED
කුඹල්ගමKMB
වැලිගමWLM0412250271
පොල්වතුමෝදරPLR
මිරිස්සMIS
කඹුරුගමුවKMG0412222671
වල්ගමWLG
මාතරMTR0412222271
පිලදූවPLD0413134330
වෙහෙරහේනWEH 0413134331 2019.04.08
කැකණදුරKEK 0413134333 2019.04.08
බඹරැන්දBAM 0413134334 2019.04.08
වැවුරුකන්නලWEW0413134332 2019.04.08
බෙලිඅත්තBEL04731281882019.04.08

අපි මෙතන දාලා තියන විස්තරය සම්පූර්ණ වෙලා නෑ. ඒ වගේම මේ තියෙන ඒවයෙත් අඩුපාඩු තියෙන්න පුලුවන්. ඉතින් අඩුපාඩු තියනවා නම් ඒවත් හදාගෙන මේ විස්තරය සම්පූර්ණ කරගන්න පුලුවන් මොනව හරි ඔයා දන්න විස්තරයක් තියෙනවා නම් මේ ෆෝම් එක ෆිල් කරල අපිට එවන්න. එතකොට අපිට පුලුවන් මේක සම්පූර්ණ කරගන්න.

error: Content is protected !!