උතුරු මාර්ගයේ දුම්රිය ස්ථාන

උතුරු මාර්ගය කියන්නේ ප්‍රධාන මාර්ගයෙන් වෙන් වෙලා යන තවත් මාර්ග කොටසක්. මේ වෙන් වීම සිද්ධ වෙන්නේ පොල්ගහවෙල දුම්රිය ස්ථානයේදී. අනුරාධපුරය , යාපනය හරහා කන්කසන්තුරේ දක්වා දිවෙන මේ මාර්ග කොටසට අදාල මාර්ග අංකය වෙන්නේ අංක 4.

පහත වගුවේ Italic ආකාරයේ අකුරින් දක්වා ඇත්තේ දුම්රිය නැවතුම්පොළවල්ය

දුම්රිය ස්ථානයකේතයදුරකතන අංකයආරම්භය
ගිරාඹේGRB
තලවත්තේගෙදරTWG
පොතුහැරPTA0373989038
නයිලියNLY
කුරුණෑගලKRN0372222271
මුත්තෙට්ටුගලMTG
මරළුවාව
මැද්දේගම
තුරුලියගම
හදිරවලාන
වැල්ලවWEL0373989037
පහල වරද්දන
පෝරපොල
පෝරපොල හන්දිය
පින්නගොල්ල
දෑවැද්ද
නෙළුම්පත්ගම
ගනේවත්තGNW0373989035
තඹගල්ල
උඳුගොඩගම
උයන්ගල්ල
හිරියාලHRL
වේරගල
මිරිහම්පිටිගම
නාගොල්ලාගමNAG0373989036
කුරහන්හේනේගම
තිඹිරියාගෙදරTIM
වලස්වැව
මහව හන්දියMHO0372275271
රන්දෙණිගමRGA
අඹන්පොලABN0253891292
ගල්ගමුවGLM0372253071
සෙනරත්ගමSGM0253891294
තඹුත්තේගමTBM0253891293
තලාවTLA0252276781
ශ්‍රාවස්තිපුරSRP0253853761
අනුරාධපුර නව නගරයAPT
අනුරාධපුරයANP0252222271
මිහින්තලේ හන්දියMHJ0252266616
සාලියපුරSAL
පරසන්ගහවැවPHW0253891295
මැදගමMEM
මැදවච්චියMWH0252245671
පූනෑව PON
ඊරට්පෙරියකුලමEKM
වව්නියාවVNA0242222271
තාණ්ඩිකුලමTDK
ඕමන්තOMT0253777505
පුලියංකුලමPKM0253244651
මාන්කුලමMKM0253244652
මුරකණ්ඩියMRK0253244558
අරිවියල් නගර්AVN
කිලිනොච්චියKOC0253244653
පරන්තන්PRN0253245523
අලිමංකඩEPS0253245524
පලෙයිPAL0253245525
එළුදුමට්ටුවEML
මිරුසුවිල්MSL
කොඩිකාමම්KKM0253246066
මීසාලේMES
සංකත්තානේSAK
චාවාකච්චේරියCCH 0253246067
තචන්තෝ්ප්පුවTPH
නාවක්කුලියNVK0253246068
පුන්කන්කුලමPNK
යාපනය මහලේකම් කාර්යාල නැවතුම
යාපනයJFN0212222271
කොකුවිල්KKV
කෝණ්ඩාවිල්KDV0243201652
ඉණුවිල්INL
චුන්නාකම්CKM0212244271
මල්ලාකම්MAL
තෙලිප්පලේTPL
මාවිත්තපුරම්MVT
කන්කසන්තුරේKKS0253246526

අපි මෙතන දාලා තියන විස්තරය සම්පූර්ණ වෙලා නෑ. ඒ වගේම මේ තියෙන ඒවයෙත් අඩුපාඩු තියෙන්න පුලුවන්. ඉතින් අඩුපාඩු තියනවා නම් ඒවත් හදාගෙන මේ විස්තරය සම්පූර්ණ කරගන්න පුලුවන් මොනව හරි ඔයා දන්න විස්තරයක් තියෙනවා නම් මේ ෆෝම් එක ෆිල් කරල අපිට එවන්න. එතකොට අපිට පුලුවන් මේක සම්පූර්ණ කරගන්න.

error: Content is protected !!