පුත්තලම් මාර්ගයේ දුම්රිය ස්ථාන

පුත්තලම් මාර්ගය ප්‍රධාන මාර්ගයෙන් වෙන් වෙන්නේ රාගම හන්දිය දුම්රිය ස්ථානයේදී. මේ මාර්ගය මීගමුව, හලාවත, පුත්තලම හරහා නූර්නගර් වලට යනකල් සාමාන්‍ය මගී ජනතාවට විවෘත වෙනවා. නූර්නගර් වලින් එහාට දුම්රිය මාර්ගය පැවතුනත් ඒ කොටස ක්‍රියාත්මක කෙරෙන්නේ පුත්තලම සිමෙන්ති කම්හල මගින්. මේ කොටසේ දැනට භාවිතයට ගන්නේ නැති අතෑරලා දාපු ස්ටේෂන් 3ක් තියනවා කරඩිපුවල්, අරුවක්කාලු සහ පෙරියනාගවිල්ලු කියලා. මේ මාර්ගයට අයිති වෙන මාර්ග අංකය වෙන්නේ 3.


පහත වගුවේ Italic ආකාරයේ අකුරින් දක්වා ඇත්තේ දුම්රිය නැවතුම්පොළවල්ය.

දුම්රිය ස්ථානයකේතයදුරකතන අංකයආරම්භය
පේරලන්දPRL
කඳානKAN
කපුවත්තKAW
ජාඇලJLA 01122364091926
තුඩැල්ලTUD
කුඩහකපොලKUD
අලවතුපිටියAWP
සීදුවSED0112253571
ලියනගේමුල්ලLGM
ආයෝජන ප්‍රවර්ධන කලාපයIPZ
කටුනායකKTK 01122543531926
කුරණKUR0313616712
මීගමුවNGB03122222711909.12.01
කට්ටුව KAT
කොච්චිකඩේ KCH0312277271
වයික්කාලWKL
බෝලවත්තBLT
බොරලැස්සBSA
ලුණුවිලLWL0312255271
තුම්මෝදරTDR
නාත්තන්ඩියNAT0322254271
වළහාපිටියWHP
කුඩාවැවKWW0323290525
නෙළුම්පොකුණNPK
මාදම්පේMDP0323247671
කාක්කපල්ලියKYA
සවරානSWR
හලාවතCHL03222222711926
මානුවන්ගමMNG
බංගදෙණියBGY0322259570
ආරච්චිකට්ටුවAKT
ආනවිලුන්දාව AVT
බත්තුළුඔයBOA
පුලිච්චකුලමPCK
මුන්දලමMNL0323290526
මංගලඑළියMGE
මදුරන්කුලියMKI
එරුක්කලම්පිඩ්ඩි – නාගවිල්ලුEPN
පාලාවිPVI0322269371
තිල්අඩියTDY
පුත්තලමPTM03222652711926
නූර්නගර්NOR0323292582

අපි මෙතන දාලා තියන විස්තරය සම්පූර්ණ වෙලා නෑ. ඒ වගේම මේ තියෙන ඒවයෙත් අඩුපාඩු තියෙන්න පුලුවන්. ඉතින් අඩුපාඩු තියනවා නම් ඒවත් හදාගෙන මේ විස්තරය සම්පූර්ණ කරගන්න පුලුවන් මොනව හරි ඔයා දන්න විස්තරයක් තියෙනවා නම් මේ ෆෝම් එක ෆිල් කරල අපිට එවන්න. එතකොට අපිට පුලුවන් මේක සම්පූර්ණ කරගන්න.

error: Content is protected !!