මාතලේ මාර්ගයේ දුම්රිය ස්ථාන

පේරාදෙණිය හන්දිය දුම්රිය ස්ථානයේදී ප්‍රධාන මාර්ගයෙන් වෙන් වෙලා මහනුවර හරහා මාතලේ දක්වා දිවෙන මාර්ග කොටස මෙය වන අතර මෙයට හිමි මාර්ග අංකය වන්නේ අංක 2ය.

පහත වගුවේ Italic ආකාරයේ අකුරින් දක්වා ඇත්තේ දුම්රිය නැවතුම්පොළවල්ය.

දුම්රිය ස්ථානයකේතයදුරකතන අංකයආරම්භය
සරසවි උයනSAU 0812388282
රජවත්ත
ගැටඹේ
රැන්ඩල්ස් හිල්
සුදුහුම්පොල
මහනුවරKDT 0812222271
1867
අස්ගිරිය
මහයියාවMYA
කටුගස්තොට පාර
මාවිල්මඩ
කටුගස්තොට KTG 0812499271
පල්ලෙතලවින්න
උඩතලවින්නUDL
මීගම්මන
යටිරාවණ
වත්තේගමWGA0812476271
යටවර
පතන්පහPTP
මාරුකොන
උඩත්තාවලUWL
උකුවෙලUKL 066-2244527
තවලන්කොය
ඇල්වල
කොහොඹිලිවල
මාතලේMTL 0662222271 1880.10.14

අපි මෙතන දාලා තියන විස්තරය සම්පූර්ණ වෙලා නෑ. ඒ වගේම මේ තියෙන ඒවයෙත් අඩුපාඩු තියෙන්න පුලුවන්. ඉතින් අඩුපාඩු තියනවා නම් ඒවත් හදාගෙන මේ විස්තරය සම්පූර්ණ කරගන්න පුලුවන් මොනව හරි ඔයා දන්න විස්තරයක් තියෙනවා නම් මේ ෆෝම් එක ෆිල් කරල අපිට එවන්න. එතකොට අපිට පුලුවන් මේක සම්පූර්ණ කරගන්න.

error: Content is protected !!