ප්‍රධාන මාර්ගයේ දුම්රිය ස්ථාන

කොළඹ කොටුවFOT01124342151917
මරදානMDA01126957221908

නිවැරදිම මාර්ග අංකනයට අනුව කොළඹ කොටුව සහ මරදාන කියන දුම්රිය ස්ථාන දෙක අපි දන්න ප්‍රධාන, මුහුදුබඩ, කැලණිවැලි කියන මේ කිසිම මාර්ගයකට අයිති වෙන්නේ නෑ. දුම්රිය ස්ථාන වල නාම පුවරුවේ මාර්ග අංක සඳහන් වෙන තැන ගැන අවධානය යොමු කලොත් ඒක හොඳින් තේරුම් ගන්න වගේම තහවුරු කරගන්න පුලුවන්.

ඒ විදියට ගත්තම ප්‍රධාන මාර්ගයට අයිති වෙන්නේ දෙමටගොඩ ඉඳලා බදුල්ල දක්වා දුම්රිය ස්ථාන. මේ කොටසට අයිති මාර්ග අංකය වෙන්නේ අංක 1.

පහත වගුවේ Italic ආකාරයේ අකුරින් දක්වා ඇත්තේ දුම්රිය නැවතුම්පොළවල්ය.

දුම්රිය ස්ථානයකේතයදුරකතන අංකයආරම්භය
දෙමටගොඩDAG
කැලණියKLA0112911426
වනවාසලWSL1980
හුනුපිටියHUN0112932271
එඬේරමුල්ලEDM
හොරපේHRP
රාගම හන්දියRGM01129592711864
වල්පොලWPA1968
බටුවත්තBTU1968
බුළුගහගොඩBGH1968
ගනේමුල්ලGAN03322602711867
යාගොඩYGD
ගම්පහGPH03322222711864
දාරළුවDRL
බෙම්මුල්ලBEM
මගලේගොඩMGG
හීන්දෙනිය පට්ටිගොඩHDP1970
වේයන්ගොඩVGD03322872711864
වඳුරව WRW
කීනවලKEN1990
පල්ලෙවෙලPLL0332270271
ගනේගොඩGND
විජය රජදහනWRD
මීරිගමMIR03322732711867
විල්වත්තWWT
බෝතලේBTL1980
අඹේපුස්සAPS03339611771864
යත්තල්ගොඩYTG
බුජ්ජොමුවBJM1991
අලව්වALW03722781711866
වලකුඹුරWKA1990
පොල්ගහවෙල හන්දියPLG03722432711866.11.01
පනලියPNL1991
තිස්මල්පොලTSM1989
යටගමYGM
රඹුක්කනRBK0352265271
කඩිගමුවKMA0813753261
යටිවල්දෙණිය
ගංගොඩGDA
ඉහල කෝට්ටේIKT08137532911867
මාකෙහෙල්වල
බලනBNA08120553711867
කඩුගන්නාවKGW08125712711867.03.20
පිළිමතලාවPLT
පේරාදෙණිය හංදියPDA08123882711867
කොස්හින්නKHA
ගෙලිඔයGEY1999
පොල්ගහ අංග
වැලිගල්ල
ගංගාතිලක
කහටපිටිය
ගම්පොලGPL08123522711879
වල්ලහගොඩ
තැඹිලිගලTBL
වරකාපිටිය
උලපනේULP08123526711874
පල්ලේගම
වරකාව
නාවලපිටියNVP05422222711874.12.21
සලෙම්SLP
හයින්ඩ්ෆෝඩ්HYP
ඉඟුරු ඔයINO05435463971874
හඟරන්ඔය
පෙන්රෝස්PRP
ගල්බොඩGBD
දෙකිඳ
වේවැල්තලාව
වටවලWLA05122372711883
ඉහල වටවලIWL1884
රොසැල්ලRZL0512237270
හැටන්HTN05122222711884.06.04
ගල්කන්ද වත්ත
කොටගලKGA0512244271
ඩෙරික්ලෙයා
සාන්ත ක්ලෙයාර්SCP
තලවාකැලේTKL0522258271
වටගොඩWTG0512236071
ග්‍රේට් වෙස්ටර්න්GWN
රදැල්ලRDL1990
නානුඔයNOA05222228731885.05.20
පැරකුම්පුරPKP1990
අඹේවෙලABL05222221141893
පට්ටිපොලPPL05135047451893
ඔහිය OHA05135047441893
ඉදල්ගස්හින්නIGH0573587820
ග්ලෙනෝර්GNP
හපුතලේHPT05722680711893.06.19
දියතලාවDLA0572229461
බණ්ඩාරවෙලBDA05722222711893
කිනිගමKNM1999
හීල්ඔයHLO1999
කිතල් ඇල්ලKEL
ඇල්ලELL05722285711918
දෙමෝදරDDR05522941711923.02.05
උඩුවරUDW1999
හාලිඇලHEA05522942711924
බදුල්ලBAD05522222711924.04.05

අපි මෙතන දාලා තියන විස්තරය සම්පූර්ණ වෙලා නෑ. ඒ වගේම මේ තියෙන ඒවයෙත් අඩුපාඩු තියෙන්න පුලුවන්. ඉතින් අඩුපාඩු තියනවා නම් ඒවත් හදාගෙන මේ විස්තරය සම්පූර්ණ කරගන්න පුලුවන් මොනව හරි ඔයා දන්න විස්තරයක් තියෙනවා නම් මේ ෆෝම් එක ෆිල් කරල අපිට එවන්න. එතකොට අපිට පුලුවන් මේක සම්පූර්ණ කරගන්න.

error: Content is protected !!