කෝච්චියෙන් කොළඹ යන හැටි

UPDATE : 2020 මැයි 31 
තව දුරටත් ආයතන මට්ටමෙන් දුම්රිය ගමන් වාර වෙන් කරවා ගැනීම වලංගු වේ.
 ඊට අමතරව සේවා හැඳුනුම්පතක් හෝ සේවයට කැඳවීමේ ලිපියක් ඉදිරිපත් කොට ප්‍රවේශ පත්‍ර මිලදී ගෙන ගමන් කිරීමටද  අවස්ථාවක් ඇත. නමුත් ආසන ගණනට පමණක් මගින් ගෙන යන නිසාත් ආයතන මට්ටමින් 19000 කට වැඩි පිරිසක් ඉල්ලුම් කර ඇති නිසාත් ඒ සඳහා ඇත්තේ සීමිත අවස්ථාවකි. 
ඒ පිලිබඳ වැඩි විස්තර ගමනාරම්භක දුම්රිය ස්ථානාධිපතිතුමාගෙන් විමසන්න.
මේ අතර ජූනි 01 සිට 03 දක්වා සතිය තුල ධාවනයට ගමන් වාර වැඩි ප්‍රමාණයක් යොදවා ඇති අතර ඒ පිළිබඳ විස්තර අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවෙහි පල වේ. 
>>එම දුම්රිය කාලසටහන්<<
ඒ අතරම ජූනි මාසය සඳහා නව ප්‍රවේශපත්‍ර ජූනි 01 සිට 03 දක්වා කාලය තුල ලබාගත හැකි අතර ජූනි 03 වැනිදා දක්වා මාර්තු මාසයට අදාල වාර ප්‍රවේශපත්‍රය වලංගු වේ.
නව ප්‍රවේශපත්‍ර ලබාගැනීමේදී අයදුම්පතක් ලබාදිය යුතු අතර එය ඔබගේ ගමනාරම්භක දුම්රිය ස්ථානයෙන් ලබාගත හැකි වේ. 
>>එම අයදුම්පත<<

UPDATE : 2020 මැයි 23 

තව දුරටත් ආයතන මට්ටමෙන් දුම්රිය ගමන් වාර වෙන් කරවා ගැනීම වලංගු වේ.

 ඊට අමතරව සේවා හැඳුනුම්පතක් හෝ සේවයට කැඳවීමේ ලිපියක් ඉදිරිපත් කොට ප්‍රවේශ පත්‍ර මිලදී ගෙන ගමන් කිරීමටද  අවස්ථාවක් ඇත. නමුත් ආසන ගණනට පමණක් මගින් ගෙන යන නිසාත් ආයතන මට්ටමින් 16000 ක පමණ පිරිසක් ඉල්ලුම් කර ඇති නිසා ඒ සඳහා ඇත්තේ ඉතා සීමිත අවස්ථාවකි. 

ඒ පිලිබඳ වැඩි විස්තර ගමනාරම්භක දුම්රිය ස්ථානාධිපතිතුමාගෙන් විමසන්න.

මේ අතර මැයි 26 සිට 29 දක්වා සතිය තුල ධාවනයට ගමන් වාර වැඩි ප්‍රමාණයක් යොදවා ඇති අතර ඒ පිළිබඳ විස්තර අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවෙහි පල වේ. 

>>එම දුම්රිය කාලසටහන්<<UPDATE : 

දැන් එක් එක් දුම්රිය ස්ථාන වලින් ආසන වෙන් කරගත් මගීන්ට අමතරව තවත් සීමිත ප්‍රමාණයකට දුම්රියෙන් ගමන් කිරීමේ අවස්ථාව ලබා දී ඇති අතර ඒ පිළිබඳ විස්තර තමන්ගේ ගමනාරම්භක දුම්රිය ස්ථානයේ ස්ථානාධිපතිතුමාගෙන් විමසන්න. මෙම ආසන ලබාදෙනු ඇත්තේ දුම්රිය ස්ථානයට පැමිණෙන පිළිිවෙලට අනුවය.  

ආසන වෙන්කරවාගත් අයවලුන් සතුව 2020 මාර්තු මසට අදාල වාර ප්‍රවේශ පත්‍රය තිබිය යුතු අතර එය නැති මගීන්ට නියමිත වේලාවට කලින් පැමිණ ටිකට් පතක් මිලදී ගත හැක. ඒ සඳහා සේවා හැඳුනුම්පත හෝ සේවයට කැඳවීමේ ලිපියක් ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය වේ.

කලින් ලියාපදිංචි වූ අයෙක් නොපැමිණි විටක වෙනත් අයෙකුට එම අවස්ථාව ලබා ගත හැකි වේ.  එම නිසා දුම්රිය ස්ථානයට කලින් පැමිණීම වැදගත් වේ. 


එමෙන්ම මැයි 18 වෙනිදා සිට 22 දක්වා සතිය තුල ධාවනය වන දුම්රිය ප්‍රමාණය වැඩි කර ඇති අතර ඒ පිළිබඳව තොරතුරු අපගේෆේස්බූක් සමූහයේපළ කොට ඇත. 


රටේ පවතින හදිසි තත්වය නිසා අත්‍යාවශ්‍ය සේවක සේවිකාවන් පමණක් කොළඹට ගෙන්වා ගැනීම අරමුණ මූලික කරගෙන මේ වෙනකොට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විශේෂ වැඩ පිළිවෙලක් සකස් කරලා තියනවා.

හැබැයි දැනට මේ සේවාව ලබාදෙන්නේ දුම්රිය වාර ප්‍රවේශ පත්‍ර තියෙන අයට පමණයි.

ඒ අනුව ආයතන මට්ටමින් ඔන්ලයින් ක්‍රමය හරහා ඒ ඒ ආයතනයට ගෙන්වා ගත යුතු පිරිස් සම්බන්ධ විස්තර දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලබා දිය යුතු වෙනවා.

ඒ සඳහා මුලින්ම කරන්න ඕනේ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිකුත් කරල තියන ආකෘති පත්‍රය පුරවලා තමන්ගේ ආයතනයේ නිල විද්‍යුත් ලිපිනයක් හරහා railwaycomoffice@gmail.com වෙත යොමු කිරීම හෝ නිල මුද්‍රාව සහිත ලිපි ශීර්ෂයෙන් යුතුව 0112432128 , 0112431909 , 0112446490 යන අංක වලට
ෆැක්ස් කිරීමයි.

>>>ආකෘති පත්‍රය ලබාගන්න<<<

නිවැරදිව යැවූ ඉල්ලුම් පත්‍ර වලට Sri Lanka Railway Passenger Management System කියන පද්ධතියට log වීමට අදාල username සහ password ලැබෙනු ඇත. ඒ noreplyslrpms@mobitel.lk යන විද්‍යුත් ලිපිනයෙන්. ඊලගට මේ දත්ත පද්ධතියට ලොග් වෙලා තමන්ගේ ආයතනයේ මේ සේවාව ලබාගන්න ඕන අයගේ විස්තර මේ දත්ත පද්ධතියට ඇතුලත් කරන්න ඕන. එලඹෙන සතිය සඳහා මේ ගමන් වාර වෙන් කරගන්න මේ සතියේ බදාදා හවස 6.00ට කලින් මේ දත්ත පද්ධතියට තොරතුරු ලබා දෙන්න කියලත් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවෙන් දැනුම් දීලා තියනවා.

මේ විදියට තොරතුරු ලබාදීමෙන් පස්සෙ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අදාල අවශ්‍යතාවයට අනුව දුම්රිය ගමන් වාර සැලසුම් කරනවා. ඒ වැඩ අවසන් වීමත් එක්ක එම සතියේ සෙනසුරාදා හවස 6.00න් පසු සහ ඉරිදා දිනය ඇතුලත ඉල්ලීම් කරපු මගීන් වෙත SMS එකක් එවනවා තමන්ගේ ඉල්ලීමට අදාල දුම්රිය වාරය තහවුරු කරලා.

නියමාකාරයෙන් ඉල්ලුම් කරලා මේ තහවුරු කිරීමේ පණිවුඩය ලැබුණ අයට විතරයි දුම්රියෙන් කොළඹට යන්නත් ආපසු එන්නත් පහසුකම් තියෙන්නේ. නියමිත වේලාවට අදාල දුම්රිය ස්ථානයට ගිහින් එතන සිටින නිලධාරීන්ට තමන්ට ලැබුණු මේ SMS එක පෙන්වලා ඒ නිලධාරීන් සතුව තියන ලේඛනය හා සැසඳීමකින් තොරතුරු තහවුරු කරගැනීමෙන් පස්සෙ ටෝකන් එකක් ලබා දෙනවා දුම්රියට ගොඩ වීමට. දුම්රියට නැගීමේදී එහි සිටින ආරක්ෂක නිලධාරියාට මේ ටෝකන් එක පෙන්වා අවසර ලබා ගත යුතු වෙනවා.

ආපසු පැමිණිමේදී දුම්රිය ස්ථානයට ඇතුල් වීමට නම් උදෑසන ලැබුණු ටෝකනය හා කලින් දවසේ ලැබුණ SMS එක කියන මේ දෙකම පෙන්විය යුතු වෙනවා. ඉන් පසුව තමන්ට අදාල දුම්රියේ් පමණක් නියමිත ආසනයේ අසුන් ගෙන ආපසු එන්නට පුලුවන්.

තම ගමන අවසානයේදී ගමනාන්ත දුම්රිය ස්ථානයට තමන්ගේ ටෝකනය ආපසු බාර දීම අනිවාර්යයෙන් කළ යුතු යැයි ද දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවෙන් දන්වනවා.

මෙම සේවය ලබාගැනීමේදී දුම්රිය මගීන් විසින් අනුගමනය කලයුතු විශේෂ උපදෙස් මාලාවක් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිකුත් කරලා තියනවා.

උපදෙස් මාලාව – 01
උපදෙස් මාලාව – 02

යම් කෙනෙකුට අදාල තහවුරු කිරීමේ SMS පණිවුඩය නොලැබුණු විටක එය තමන්ට ලැබිය යුතු යයි හැඟේ නම් අදාල දුම්රිය ස්ථානය වෙතින් විමසීමක් හරහා එය තහවුරු කර ගත හැකියි.

ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථාන වල දුරකතන අංක ලබා ගැනීමට, අදාල මාර්ගය අනුව පහත සබැඳි හරහා යන්න.

error: Content is protected !!