දුම්රියක බර හිසින් දරන “ගාඩ් මහත්තයා”

ලංකාවේ දුම්රිය ගමන් වල ඉතිහාසය 1864 තරම් ඈතට යනකොට ඒ තරම්ම ඉතිහාසයක් තියන කෙනෙක් තමයි මේ “දුම්රිය නියාමකවරයා“ නොහොත් අපි

Read more

දන්න කෝච්චියේ නොදන්න අංකය

දවස ගානෙ කෝච්චියේ යන එන අපි කෝච්චි ටික අඳුනන්නේ ඒවාට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවෙන් දාපු නමකින් (යාල් දේවී, පොඩි මැණිකේ, මුතු කුමාරි) නැත්තම්

Read more

බණ්ඩාරවෙල ගිමන් හරින 535

G2 කාණ්ඩයට අයිති වෙන මේ 535 ලංකාවට එන්නේ 1951 අවුරුද්දේ අට දෙනෙකුගේ කණ්ඩායමක සාමාජිකයෙක් විදියටයි. දුම්රිය අංගන වල ෂන්ටින් වැඩ

Read more
error: Content is protected !!