දුම්රියක බර හිසින් දරන “ගාඩ් මහත්තයා”

ලංකාවේ දුම්රිය ගමන් වල ඉතිහාසය 1864 තරම් ඈතට යනකොට ඒ තරම්ම ඉතිහාසයක් තියන කෙනෙක් තමයි මේ “දුම්රිය නියාමකවරයා“ නොහොත් අපි

Read more

යාංගල්මෝදර බස් දුම්රිය ගැටුම

පළපුරුදු දුම්රිය එන්ජින් රියදුරුවරයෙකු වූ H.A. සිරිසේන මහතා හට 2005.04.27 වැනිදා පැවරී තිබුනේ කොළඹ කොටුව සිට මහනුවර දක්වා උදෑසන නගරාන්තර

Read more

කිරිවල්ලාපිටියේ නගරාන්තර අනතුර

රඹුක්කන පහු කරල කෝච්චියේ නුවර පැත්තට ගිය හැම වෙලාවකම වගේ පෙරලුණු නුවර ඉන්ටසිටියේ පෙට්ටි ටික තිබුන තැනට ඇස් හැරවුනේ ඉබේටම

Read more

දන්න කෝච්චියේ නොදන්න අංකය

දවස ගානෙ කෝච්චියේ යන එන අපි කෝච්චි ටික අඳුනන්නේ ඒවාට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවෙන් දාපු නමකින් (යාල් දේවී, පොඩි මැණිකේ, මුතු කුමාරි) නැත්තම්

Read more

අහිමිව ගිය උරුමය – උඩුපුස්සැල්ලාව පුංචි කෝච්චිය

කෝපි නිෂ්පාදන මහනුවර ඉඳල කොළඹ වරායට ගේන එක මූලික අරමුණ කරගෙන තමයි ලංකාවේ දුම්රිය සේවය බිහිවෙන්නේ. ඒ 1845 අවුරුද්දෙදි “ද

Read more

පොතුහැරදී ගැටුනු රැජිණ සහ දැයට කිරුළ

අවුරුදු තිහක් විතර තිබුණ යුද්ධෙ ඉවර වීමත් එක්ක උතුරු මාර්ගය ආපහු ටික ටික හදන්න පටන් අරන් තිබුණා. ඒ එක්කම යාල්

Read more
error: Content is protected !!